ملصق افيش فيلم عربي بنات الليل، مديحة يسري Egyptian L Movie Arabic Poster 50s

  • Sale
  • Regular price $1,500.00


  • Poster Title: بنات الليل Girls of the Night
  • Year: 50s
  • Cast:    مديحة يسري وكمال الشناوي وحسين رياض
  • Category: Original Egyptian Film Poster
  • Size: 115cm x 85cm approx. 45x33"
  • Condition: Fair. Two holes in middle section. Few small holes in the cast section. Small tears and paper chipping on border edges. Small water stain in mid section. Most part of the artworks is clear of blemishes. Pinholes on edges.