ملصق افيش عربي مصري ابن عنتر, منير مراد Egyptian Movie Arabic 2sh Poster 40s

  • Sale
  • Regular price $1,500.00


  • Poster Title: ابن عنتر The Son of Antar
  • Year: 40s
  • Cast: منير مراد  أحمد سالم  مديحة يسري  سراج منير  السيد بدير  إستيفان روستي 
  • Category: Original Egyptian Film Poster
  • Size: 45x35in=115x90 cm (2 Sheet).
  • Condition: Fair. Few up to 3" holes in diameter along fold (Actor shoulder/actress face and title). Water damage in mid section. Wrinkling. Paper loss and yellowing along border. Few pinholes along fold. Toning.