ملصق افيش عربي مصري حدث ذات ليلة, هدى سلطان Egyptian Film L Movie Poster 50s

  • Sale
  • Regular price $750.00


  • Poster Title: حدث ذات ليلة It Happened One Night
  • Year: 50s
  • Cast:  هدى سلطان  محسن سرحان  كمال الشناوي  عايدة كامل  عبدالرحيم الزرقاني  هند رستم  
  • Category: Original Egyptian Film Poster
  • Size: 115cm x 85cm approx. 45x32"
  • Condition: Fair. Paper loss and tears around borders. Wrinkling on the outer edge. Small water stain (Actor hair). Few small tears and holes along fold. Extra fold.