الفيلم الجزائري بني هندل, حسن حسني Les Deracines Algeria Film Program 70s

  • Sale
  • Regular price $125.00


  • Title: بني هندل
  • Cast: حسن حسني - كلتوم - سيساني - عثمان عريوات
  • Pages: 4
  • Type: بروجرام Cinema Original Arabic/French and English Program. 
  • Year: 1970s 
  • Size: 9" x 13" Approx. 33 cm x 24 cm 
  • Condition:  Very Good.