بروجرام كازينو لبنان Lebanese Casino Du Liban Theater Program Magazine 1975

  • Sale
  • Regular price $125.00


  • Title: Casino Du Liban 
  • Location: Casino Du Liban (Maameltein). كازينو لبنان 
  • Pages: 36 pages. 
  • Type: بروجرام Original Program. Text in French. 
  • Year: 1963 
  • Size: 9" x 5" Approx. 14 cm x 22 cm 
  • Condition: Very Good. Light crease to cover.