جريدة الكاميرا بيروت 2000 Arabic Camera Beirut 2000 Hatem Khoury Lebanese Newspaper 1985

  • Sale
  • Regular price $275.00


  • Title: الكاميرا بيروت Camera Beirut 2000
  • Lebanese Original (Hard to Find) Newspaper
  • Year: 1985
  • # April 26
  • Directeur Proprielaire: Haten Khoury صاحب الجريدة و رئيس تحريرها المسؤل: حاتم خوري
  • Measurements: 23cm x 33cm = 13"x 9".
  • Number of pages: 16
  • Condition: Like New.