كتاب فلسطين بين التحرير والتسوية, يوسف صايغ Arabic Palestine Lebanese Book 1973

  • Sale
  • Regular price $45.00


  • Title: فلسطين بين التحرير والتسوية
  • Author: يوسف صايغ
  • Vintage Arabic Book. 1973
  • Publisher: النهار
  • Printed in: بيروت 
  • Pages: 34. Softcover.
  • Size: 20x13cm
  • Condition: Good. Foxing to covers. Pages in VG condition. No text marking, no tears.