ملصق افيش عربي مصري شريك حياتى, أمينة رزق Egypt Movie 2sh Arabic Poster 50s

  • Sale
  • Regular price $450.00


  • Poster Title: شريك حياتى My life partner
  • Year: 50s
  • Cast: حسين رياض  أمينة رزق  شكري سرحان  زهرة العلا  سعاد فوزي  ابن الليل
  • Category: Original Egyptian Film Poster,
  • Size: 45x35in=115x90 cm (2 Sheet).
  • Condition: Fair. Paper loss and tears at the mid right section where the 2 panels overlaps. Small hole on artwork (Actor's jacket). Pinholes around edges and artwork. Wrinkling on the upper and bottom edges. Minor water damage causing foxing spots on the right edge.