ملصق افيش عربي مصري كنز السعادة, بشارة واكيم Egypt Movie Arabic 2sh Poster 40s

  • Sale
  • Regular price $3,000.00


  • Poster Title: كنز السعادة Treasure of happiness
  • Year: 40s
  • Cast: سمير عبدالله لاما  بشارة واكيم  حسن فايق  زوزو نبيل  عبدالحميد زكي  سناء سميح
  • Category: Original Egyptian Film Poster
  • Size: 45x34in=115x85 cm (2 Sheet).
  • Condition: Fair. Few paper loss in mid section. Pinholes on artwork and edges. 4" tear on the right edge. Green line on the mid right section (as issued). Small paper loss along borders edge. Most part of the artworks is clear of blemishes.