ملصق افيش عربي مصري كنز السعادة, بشارة واكيم Egyptian Movie Arabic Poster 40s

  • Sale
  • Regular price $2,250.00


  • Poster Title: كنز السعادة Treasure of happiness
  • Year: 40s
  • Cast: سمير عبدالله لاما  بشارة واكيم  حسن فايق  زوزو نبيل  عبدالحميد زكي  سناء سميح
  • Category: Original Egyptian Film Poster
  • Size: 33x23in=90x60cm.
  • Condition: Fair. Water damage around edges. Paper loss on the bottom edge. Pinholes along edges. 4" tear on upper left section (Hair). Hole and wrinkling in the center. Hole on the bottom section. Few small separation along folds. Handwriting on rear bleeds-though in the mid section.