ملصق افيش عربي مصري مسمار جحا, زكي رستم Egyptian Movie Arabic Poster 50s

  • Sale
  • Regular price $0.00


  • Poster Title: مسمار جحا Juha's nail
  • Year: 50s
  • Cast: عباس فارس  شهرزاد  زكي رستم  إسماعيل يس  ماري منيب  عبدالعزيز أحمد
  • Category: Original Egyptian Film Poster
  • Size: 33x45in=115x85 cm 
  • Condition: Fair. 7" tear on edge in the right section. Small holes along folds. Small tears on borders. Pinholes.